On-e Fin dla sektora IT

Dla kogo jest to ubezpieczenie?

 • specjaliści IT świadczący usługi w branży nowych technologii w oparciu o etat, umowę B2B (kontrakt) lub inną
  umowę cywilnoprawną np. deweloperzy, testerzy, specjaliści UX/CX, menedżerowie projektu czy specjaliści ds.
  baz danych lub administratorzy sieci
 • firmy IT z przychodami do 6 mln zł świadczące usługi dla klientów z terytorium Europejskiego Obszaru
  Gospodarczego (EOG)

Jakie ryzyka są objęte ubezpieczeniem?

 • Odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności zawodowej – sekcja I
 • Odpowiedzialność cywilna oraz administracyjna z tytułu naruszenia przepisów RODO oraz szkód cyber – sekcja II

Jaki jest zakres terytorialny oraz czasowy?

 • Cały świat z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych; 24h na dobę

Jakie są limity sum gwarancyjnych?

 • Sekcja I – od 500 tys. do 5 mln złotych
 • Sekcja II – od 200 tys. do 500 tys.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla sektora IT

Jaki jest zakres ochrony?

Ubezpieczenie dobrowolne (Sekcja I) obejmujące roszczenia wynikające ze szkód powstałych podczas zawodowego świadczenia usług, obejmujące dodatkowe rozszerzenia ochrony:

 • dodatkowe koszty obrony
 • pokrycie kosztów w postępowaniu karnym, karnoskarbowym lub administracyjnym
 • odpowiedzialność za naruszenia praw własności intelektualnej
 • odpowiedzialność za naruszenie obowiązku zachowania tajemnicy
 • odpowiedzialność za oszczerstwo, zniesławienie lub pomówienie
 • utrata dokumentów

Ubezpieczenie cyber (sekcja II) obejmujące roszczenia wynikające ze szkód z tytułu naruszenia zasad ochrony danych osobowych, w tym postepowań regulacyjnych prowadzonym przez organ nadzoru oraz szkód wynikających z działania złośliwego oprogramowania

https://on-efin.pl/wp-content/uploads/2023/04/IT.jpg
SEKCJA I
suma gwarancyjna
SEKCJA II
suma gwarancyjna
SKŁADKA W UJĘCIU
MIESIĘCZNYM*
500 000 zł na jedno i wszystkie Roszczenia Udział własny 800 zł BRAK od 238 zł
rocznie od: 2864 zł
500 000 zł na jedno i wszystkie Roszczenia Udział własny 800 zł do 200 000 zł Udział własny - 2 000 zł od 255 zł
rocznie od: 3064 zł
1 000 000 zł na jedno i wszystkie Roszczenia Udział własny 800 zł do 500 000 zł Udział własny - 2 000 zł od 328 zł
rocznie od: 3939 zł
2 000 000 zł na jedno i wszystkie Roszczenia Udział własny 800 zł do 500 000 zł Udział własny - 2 000 zł od 434 zł
rocznie od: 5215 zł