Skip to main content
Księgowość dla sektora prywatnego

Świadczymy usługi księgowe dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Znajdziesz u nas pomoc przy prowadzeniu i rozliczaniu:

  • JDG,
  • spółek
  • fundacji
  • stowarzyszeń.
  • JDG,
  • spółek
  • fundacji
  • stowarzyszeń.

Możemy reprezentować Cię przed US, ZUS czy sądami administracyjnymi. To dla Ciebie wygoda i oszczędność czasu. Na większości kontroli możesz być nawet nieobecny. Posiadamy OC od prowadzonej działalności. Bierzemy odpowiedzialność za deklaracje i sprawozdania wykonane na podstawie przesłanej dokumentacji.

JDG od 250 zł

Spółki od 800 zł

Rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego

Książka przychodów i rozchodów (KPIR)

Pełna księgowość (księgi handlowe)

Prowadzenie rozliczeń VAT

Sporządzanie deklaracji podatkowych oraz przekazywanie ich do US (CIT, PIT)

Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia

Reprezentacja Klientów przed US, ZUS a także przed innymi urzędami

Monitoring należności i zobowiązań

Dołącz do świata On-e Fin

Zobacz inne usługi On-e Fin